Багийн ИНХ-ын дарга нар

Овог нэр

Багийн нэр

1

Ц.Баяртогтох

Тээл баг

2

Н.Түтэннаст

Талын ус баг

3

М.Төмөр-Очир

Энхтал

4

Э.Лувсан дагва

Цэнгэл

5

Г.Даваадорж

Их-Ац