Нутгийн алдартан

Эрдэнэ цэцэн мэргэн ширээт шашныг тодруулагч халхын дарба бандидын 18-р дүрийн хувилгаан