Мэдээлэл

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын 10 жилийн сургуулийн 1983-1991 оны 8-р ангийн төгсөгчид 17 сая.төгрөгөөр Ахмадын барилгын ажлын хийж гүйцэтгэлээ. Сумынхаа хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтанд санаачилга гарган хөрөнгө оруулалт хийсэн   төгсөгчиддөө талархал илэрхийлье.