Төрийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, багийн Засаг дарга нарболон ЗДТГ-ын албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг танилцуулж байна