Рашаант сумын Засаг даргын 2021 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн "Баяр наадам, тэмдэглэлт ойг зохион байгуулахгүй байх тухай" А/70 дугаар захирамжийг танилцуулж байна.