Хүүхдийн гуравдугаар зөвлөгөөн

Хүүхдийн 3 дугаар зөвлөгөөн 11 дүгээр сарын 20-нд сумын ЕБС-ийн 4-12 дугаар ангийн 178 сурагчид, эцэг эхийн төлөөлөл 5, багш сурган хүмүүжүүлэгч 7, сумын удирдлагууд, аймгийн цагдаагийн газар, хүүхэд гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газраас тус тус хамтран оролцлоо.