2022 онд иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ

2022 онд иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ