Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ц.Наранхурц ИТХ-ын дарга 99885701
Ч.Батдорж Засаг дарга 99049922
Д.Өнөрболд Засаг даргын орлогч 99153216
Б.Саранцэцэг Тамгын газрын дарга 99978044
Б.Байгаль Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 99388944


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
СУМЫН ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛТЭНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН \ 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар\ 2017.03.17 Нэг дүгээр улирлын байдлаар ирсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн үйл ажиллагаанд дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Байгаль хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Сумын хэмжээнд жилийн эцсийн байдлаар шийдвэрлүүлэхээр 84 өргөдөл, 2 гомдол ирүүлсэн байна. Үүнээс: бичгээр 84, амаар 0 Байгууллага бүрээр нь авч үзэхэд:  ИТХурал- 2 өргөдөл 100,0%-тай  ЗДТГазар- 71 өргөдөл 76.0%-тай  Эрүүл мэндийн төв-1 өргөдөл 100%-тай  ЕБС- өргөдөл 8 өргөдөл 100%-тай  СӨБ-2 өргөдөл 100%-тай  Соёлын төв- 0 өргөдөл .0%-тай тус тус ирүүлсэн байна. Шийдвэрлэлтийн байдал дундаж үнэлгээгээр 79.7%-тай байна.  Хуулинд заасан хугацаанд нь шийдвэрлэсэн өргөдөл - 66  Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн -1  Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн-0  Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй- 17 өргөдөл байна. Ирсэн өргөдлүүдийг төрлөөр нь авч үзэх...
2017-05-18 15:42:06 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
СУМЫН ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН \ 2015 оны 4 дүгээр улирлын мэдээ\ 2015.12.16 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар ирсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн үйл ажиллагаанд ЗДТГ-ын дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Байгаль хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Сумын хэмжээнд 4 дүгээр улирлын \жилийн эцсийн\ байдлаар шийдвэрлүүлэхээр 396 өргөдөл, 3 гомдол ирсэн байна. Үүнээс: бичгээр 396, амаар 0 Байгууллага бүрээр нь авч үзэхэд:  ИТХурал – 7 өргөдөл 85,7%-тай.  ЗДТГазар- 305 өргөдөл 98,6%-тай  Эрүүл мэндийн төв-8 өргөдөл 100%-тай  ЕБС- 47 өргөдөл 100%-тай  СӨБ-13 өргөдөл 100%-тай  Соёлын төв- 16 өргөдөл 100%-тай тус тус байна.  Хуулинд заасан хугацаанд нь шийдвэрлэсэн өргөдөл -396  Шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн -0  Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн-5  Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй- 2 өргөдөл байна. Ирсэн өргөдлүүдийг төрлөөр нь авч үзэхэд :  Нийгмийн халамж хүртэхтэй холбогдох – 260 өр...
2015-12-23 16:52:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]