Гэр бүлийн зөвлөгөөн-2019

Хөвсгөл аймгийн Рашаант суманд 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд нийт 230 иргэн хамрагдлаа.
Зөвлөгөөнийг нээж сумын удирдлагууд үг хэлж,  Дэлхийн зөн олон улсын  байгууллага, аймгийн Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар,  сумын малчид ивээн тэтгэн оролцов. Гэр бүлийн   тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа ажил, цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл, сургалт хийв.