Чадавхижуулах сургалт

Рашаант сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид, төрийн байгууллагын дарга эрхлэгч, захирал нар 2018 оны 3-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Удирдлагын академид "Төрийн албаны удирдлага манлайлал, хяналт-шинжилгээ" сэдэвт сургалтанд амжилттай хамрагдлаа.