Эхийн сүүгээр хооллолтыг хамтдаа дэмжицгээе аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө