Бүтээн байгуулалт

Сумын уугуул иргэн Цэрэндоржийн Батбаяр хийдийн зураг төсөв хийж хандивласан бөгөөд уг зургийн дагуу Засгийн газрын 170,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тендер зарлагдаж Их эрдэнэ энэрэл ХХК шалгарч барилгын ажлыг гүйцэтгэж, хүлээлгэн өглөө.    Мэдээлэл нийтэлсэн. Б.Байгаль