бүтээн байгуулалт

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сангийн хөрөнгө оруулалтаар 62 сая төгрөгийн өртөгтэй биологийн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орлоо.