Нэгдсэн халаалт ашиглалтанд орлоо

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын төрийн байгууллагууд 2017 оны 10-р сарын 01-ний өдөр төвлөрсөн дулаан хангамж, нэгдсэн халаалтын шугамын сүлжээнд холбогдлоо.  Гүйцэтгэгч - Өвөрхангай аймгийн “Арвай Элч” ХХК, /Төсөвт өртөг 801052.7сая.төг/