Хөрөнгө оруулалт

Сацын булангийн гүүр ашиглалтанд орлоо. Нийт өртөг 5.8 тэр бум