Хөрөнгө О-т, бүтээн байгуулалт

 • 44

  2019 оны бүтээн байгуулалт...

       № Арга хэмжээний нэр, байршил   Төсөвт өртөг /мян.төг/  Зарцуулсан мөнгөн дү...

 • 325

  2019 оны бүтээн байгуулалт...

  Рашаант суманд 2,7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй эрчим хүчний бүтээн байгуулалт хийгдэж  2019 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр нээлтийн туузаа хайчиллаа. Тухайлбал Тариалан сумаас Рашаант ...

 • 1522

  Нэгдсэн халаалт ашиглалтанд орл...

  Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын төрийн байгууллагууд 2017 оны 10-р сарын 01-ний өдөр төвлөрсөн дулаан хангамж, нэгдсэн халаалтын шугамын сүлжээнд холбогдлоо.  Гүйцэтгэгч - Өвөрхангай аймгийн &ld...

 • 436

  Хөрөнгө оруулалт...

  ДАШДАРЖААЛАН ХИЙД Улсын төсвийн 169.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хөлгөн хийдийн барилга баригдаж 2014 оны 1 дүгээр сард ашиглалтанд орсон. ...

 • 497

  Хөрөнгө оруулалт...

  Сацын булангийн гүүр ашиглалтанд орлоо. Нийт өртөг 5.8 тэр бум ...

 • 660

  Бүтээн байгуулалт...

  Сумын уугуул иргэн Цэрэндоржийн Батбаяр хийдийн зураг төсөв хийж хандивласан бөгөөд уг зургийн дагуу Засгийн газрын 170,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тендер зарлагдаж Их эрдэнэ энэрэл ХХК шал...

 • 1117

  УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГ...

  Хот байгуулалт, газрын харилцаа Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдээгүй. Сумын төвийн суурьшлын бүс сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэх хандлагатай байна. Сумын төвийн нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл...

Facebook messenger