Сумын хөгжлийн зорилт

 • 780

  Сумын хөгжлийн зорилт...

  СУМЫН ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА БАЙГАЛЬ  ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРИЙГ ХАДГАЛАН ҮР АШИГТАЙ ШУДРАГА БИЗНЕС, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ БҮХ ТАЛААР ХАНГАСАН, ДЭД БҮТЦИЙН ДАВУУ ХӨГЖИЛД ТҮШИГЛЭСЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, Г...

 • 491

  СХСан...

  ...

 • 925

  СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ ...

  Тус сум нь “Бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн төв“ сум болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үйлдвэрүүдийн ажиллах хэвийн үйл ажиллагааг хангах, цаашид өргөжү...

 • 657

  Сумын хөгжлийн зорилт...

  Тус сум нь “Мал аж ахуйн гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,аялал жуулчлалыг хөгжүүлэгч хойд бүсийн тулгуур төв  сум” болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэв...

Facebook messenger