Сумын хөгжлийн зорилт

 • 715

  Сумын хөгжлийн зорилт...

  СУМЫН ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА БАЙГАЛЬ  ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРИЙГ ХАДГАЛАН ҮР АШИГТАЙ ШУДРАГА БИЗНЕС, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ БҮХ ТАЛААР ХАНГАСАН, ДЭД БҮТЦИЙН ДАВУУ ХӨГЖИЛД ТҮШИГЛЭСЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, Г...

 • 461

  СХСан...

  ...

 • 903

  СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ ...

  Тус сум нь “Бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн төв“ сум болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үйлдвэрүүдийн ажиллах хэвийн үйл ажиллагааг хангах, цаашид өргөжү...

 • 630

  Сумын хөгжлийн зорилт...

  Тус сум нь “Мал аж ахуйн гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,аялал жуулчлалыг хөгжүүлэгч хойд бүсийн тулгуур төв  сум” болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэв...

Facebook messenger