Сар шинийн баярын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа-2019

Сар шинийн баярын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр тусгай удирдамжийн дагуу зохион байгуулагдлаа.