Рашаант сумын багийн өдөрлөг-2018

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын багийн өдөрлөгөөр урлаг, спортын наадам, баг сурталчилах үйл ажиллагаа тусгай удирдамжийн дагуу 2018 оны 11 дүгээр сарын 28,29,30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.