Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны зарлал

 

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны зар

2018.10.19 өдөр                                                                                                     Цэнгэл

Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 15 дугаар тушаал, сумын ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн ээлжит VI хуралдааны 05 дүгээр тогтоол, сумын Засаг даргын 2018 оны 10 сарын 19-ны өдрийн А/111 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн доорх байршилуудад газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зарлаж байна.

  Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны газрын байршил, эзэмших хугацаа, хэмжээ, зориулалт, анхны үнэ, дэнчингийн  хэмжээ

Эзэмшүүлэх газрын байршил

Газар эзэмшүүлэх зориулалт

Газар эзэмшүүлэх хугацаа

Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ /га/

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ /мян.төг/

Дэнчингийн хэмжээ /мян.төг/

1.

2-р баг Өвөр бургаст

Үр тариа, Тэжээлийн ургамал

60 жил

10

771.8

77.18

2

2-р баг Өвөр бургаст

Үр тариа, Тэжээлийн ургамал

60 жил

20

1543.6

154.36

               

 

·         Дуудлага худалдаа цахим хэлбэрээр явагдана.

·         Бүртгүүлэхдээ Газрын цахим бирж  WWW.MLE.MN  сайтаар орж бүртгүүлж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

·         2018.10.19-2018.11.19 өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл бүртгэнэ

·         2018.11.19-ний өдрийн 09 цагаас 15 цагийн хооронд дуудлага худалдаа явагдана.

·         Тэмдэгтийн хураамж 12500 төг 5898118742 тоот дансанд, Дэнчин анхны үнийн 10%-г Татварын хэлтэсийн 5898118786 тоот дансанд тус тус тушаана.

 

Лавлах утас:  99443542