Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалт

Рашаант суманд 2018 оны 10 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд гамшгаас хамгаалах команд штабын сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.