Рашаант сумын овоо тахилга

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын овоо тахилгын наадмууд 2018 оны 06 дугаар сарын 04-нд Баянзүрх уул, 6-р сарын 07-нд Булган уул, 6-р сарын 12-нд Далх, 6-р сарын 17-нд Дулаан хаан уулын тахилгууд боллоо.