Хөвсгөл Рашаант сум

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын шинэ соёлын төв улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 тэр бум 450 сая.төг-ийн өртөгтэйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр ашиглалтанд орсон. гүйцэтгэгч "Тэмээн" ХХК