Хүний нөөц

  • 289

    Төрийн албан хаагч танд ...

    Ёс зүйтэй төрийн албан хаагч эсэхийг Монгол Улсын Үндсэн хуульд тунхагласан, бусад хуульд заасан олон үнэт зүйлс, зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа үйлдэл тань харуулна. Төрийн албан хаагчийн хувьд ...

  • 815

    Ил тод...

                                     ...

Facebook messenger