ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/107 тоот захирамжийн дагуу тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дараахь 3 байршилд газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2022 оны 11 дугаар сарын 10- нд нээлттэй цахимаар зарлаж байна. https://mle.mn/#/home
Холбоо барих утас: 89898139
Дуудлага худалдаанд оролцоход бүрдүүлэх материал: 1. Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2. Дэнчин төлсөн баримт/ 10 хувь/ данс 10017000967
3. Дуудлага худалдааны тэмдэгтийн хураамж 12500төг төлсөн баримт/ mta.mn itax төлбөрийн даалгавар үүсгэнэ/
4. Дуудлага худалдааны маягт бөглөх