ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө

  • 1541

    ЗДТГЫН АЛСЫН ХАРАА, ЗОРИЛГО, ҮЙ...

    Рашаант сумын ЗДТГ-ын алсын хараа, зорилго, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зарчим, стратегийн зорилт   Алсын хараа: ЗДТГ-ын алсын хараа нь “Ухаалаг төлөвлөлт-оновчтой гүйцэтгэл...

  • 741

    ЗДТГазар...

    ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөө   ӨМНӨХ ҮГ               Монгол улсын төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс энэхүү үйл ажилл...

Facebook messenger