Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хягзаарласан захирамжийг танилцуулж байна