Нутгийн бахархал

  • 135

    Сумын бахархал...

    Сумын бахархал ДАРБАБАНДИДА ГЭГЭЭНТНИЙ ДАШДАРЖААЛАН ХИЙД Дал гаруй жилийн өмнө манай суманд олон гоё цагаан сумтай их хүрээ байв. Энэ хүрээ нь Монгол даяар алдартай Дарбабандида гэгээнтний Да...

Facebook messenger