Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

 • Хуулийн сургалт сурталчилгаа

  Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг албан хаагчдаар судлуулж, 2018 оны 10, 11 саруудад 5 удаагийн сургалт сурталчилгааг 115 ажилтнуудыг хамруулж зохион байгууллаа.  

 • Рашаант сумын багийн өдөрлөг-

  Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын багийн өдөрлөгөөр урлаг, спортын наадам, баг сурталчилах үйл ажиллагаа тусгай удирдамжийн дагуу 2018 оны 11 дүгээр сарын 28,29,30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

 • Газар эзэмших эрхийн дуудлага

    Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны зар 2018.10.19 өдөр                     &

 • Эрх зүйн хөтөч өдөрлөг

  Рашаант суманд 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр "Эрх зүйн хөтөч"  өдөрлөг тусгай удирдамжийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хамрагдсан иргэдийн тоо-140, Эрх зүйн сургалтанд

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger